Inici d'una recerca. Medicina i Infermeria basades en l'evidència. Valoració d'un treball científic. Conceptes bàsics de metodologia Presentació de treballs científics