Introducció a l'Antropologia de la salut. La persona i la seva construcció sociocultural. Antropologia i atenció a la salut. L'antropologia política de la salut. El pluralisme assistencial. Tècniques d'investigació en Antropologia