Definició d'investigació clínica. Diferències amb la pràctica assitencial. Necessitat de la investigació clínica. Els dissenys experimentals. Els problemes en la investigació. La metodologia experimental en la investigació clínica. L'assaig clínic. Con