Revisió de la metodologia de planificació de programes en promoció i educació per a la salut Presentació d'experiències i intervención de promoció i educació per a la salut