Principis i convencions de l'escriptura acadèmica. Pràctica d'alguns gèneres.