En aquesta assignatura es formarà els alumnes en la documentació de camp pròpia de l’arqueologia clàssica. Concretament: documentar,analitzar i comprendre estructures arqueològiques. També se centrarà en la identificació i classificació de la cultura mate