'Exploració dels trets característics de l'Humanisme, amb especial atenció al seu impacte en el món hispànic. Àrees de consideració particular: l'Humanisme català i italià; els avatars hispànics del pensament renaixentista.