L'objectiu de l’aquesta matèria és abordar, a partir de la presentació de recerques en curs alguns processos bàsics de transformació del món rural modern i contemporani mitjançant un enfocament d'història comparada