'Aproximació a l'estudi de les relacions entre els processos de construcció de memòries i identitats individuals i col•lectives a l’època contemporània, amb especial èmfasi en el segle XX. Aquest plantejament general es materialitza en l'anàlisi de l'impa