Aproximació a algunes qüestions rellevants de la filosofia contemporània