'Adquisició i aprenentatge de llengües. Factors psicolingüístics en l'aprenentage de llengües. Característiques individuals en l'adquisició de segones llengües. La importància de l'entorn lingüístic. L'adquisició i aprenentatge de llengües en entorns mul