Presentació dels aspectes teòrics en els quals es basa l'ensenyament-aprenentatge del lèxic de l'espanyol com a llengua estrangera. Anàlisi i producció dels recursos didàctics més adequats per a l'ensenyament del lèxic.