Realització d'un treball original que versi sobre aspectes relacionats amb els continguts del màster.