Mètode Científic i documents científics que serveixen per a transmetre la informació científica