Objectius formatius de l'assignatura .Conèixer els models teòrics de caire lingüístic, psicològic, sociològic i pedagògic que expliquen l’adquisició del llenguatge en programes escolars multilingües. .Identificar les característiques de demogràfiques de