Identificar les característiques contextuals més rellevants pel disseny de programes educatius en el context social i comunitari des d'una perspectiva sociocultural