Pràctiques amb GC i HPLC. Treballar en el disseny i aplicació del procés analytical. Treballar en un entorn de qualitat.