Realització d'un projecte de recerca en la temàtica del màster