El curs consistirà en un estudi del problema conceptual del teològico-polític