Desenvolupament d'un treball original sobre les matèries del màster.