S'introduiran els conceptes necessaris per poder planificar, dissenyar i implementar un projecte informàtic en el qual s'integrin funcionalitats gràfiques, serveis multimèdia i intel·ligència artificial. Els continguts teòrics per a cadascuna de les parts