L'emprenedoria es basa en un bon aprofitament d'idees de negoci i la conversió d'idees en negocis viables. Les idees es poden promoure per mitjà de tècniques de creativitat, per després ser avaluades per comprovar si es poden considerar oportunitats de ne