En aquesta assignatura es pretén introduir l'estudiant en l'estructura general d'un pla d'empresa, que comprengui la seva funció i sigui capaç d'estructurar-lo. Es treballarà cadascun dels diferents plans parcials, que després requeriran la formació que e