Amb aquesta assignatura els estudiants seran capaços de comprendre els aspectes fonamentals del màrqueting que influeixen en l'èxit de mercat d'un producte o servei. Seran capaços d'entendre les necessitats del mercat al qual es dirigeix una empresa, i de