Amb aquesta assignatura els alumnes aprendran la metodologia qualitativa, mètodes i tècniques principals per anticipar el comportament del client en situacions exploratòries, com la creació de noves empreses, nous productes o serveis. D'aquesta manera es