En aquest mòdul l'alumne coneixerà de primera mà casos d'èxit d'emprenedors, per comprendre i interioritzar els factors personals i contextuals determinants de la creació d'empreses i l'èxit empresarial. Les experiències es treballaran mitjançant la inter