Aquesta assignatura pretén desenvolupar en els estudiants una comprensió adequada dels aspectes jurídics que afecten la creació i la posada en funcionament d'un nou projecte empresarial. L'estudiant aprendrà a gestionar els principals aspectes de l'estatu