La matèria proporcionarà als estudiants un coneixement de les principals eines de comptabilitat empresarial perquè puguin ser capaços d'entendre, elaborar i avaluar els principals aspectes de la informació comptable de l'empresa, i ser capaços d'utilitzar