Realització d'un període de pràctiques en una empresa de nova creació o en fase de desenvolupament de nous negocis, realitzant tasques i activitats pròpies de la temàtica del màster.