Desenvolupament d'un pla d'empresa de nova creació o d'una estratègia de negoci nou, ja sigui d'innovació, internacionalització o de canvi sustantiu en una empresa existent.