L’assignatura parteix d’una discussió sobre els límits planetaris i del creixement, els quals justifiquen la resta de continguts. El canvi climàtic es tracta partint de la descripció del sistema climàtic que contempla els elements que el constitueixen i e