El concepte d’innovació i desenvolupament en l’àmbit de les empreses de serveis. Aplicació de les noves metodologies en I+D a l’àmbit turístic.