Models de gestió econòmica d’infraestructures culturals. Anàlisi econòmica del turisme cultural