Intensificació dels continguts de les assignatures de construcció, estructures i instal.lacions