Intensificació dels continguts de les assignatures de projectes, urbanisme i composició