Aquesta assignatura, juntament amb l'assignatura Avenços i reptes de l'educació inclusiva a la societat actual", forma part del mòdul 1 Educació i Inclusió. Tracta el tema de l'educació inclusiva des d'una perspectiva internacional: sistemes educatius,