Aquesta assignatura forma part del mòdul 3: La inclusió educativa com a procés de canvi i millora en educació. L'objectiu d'aquesta assignatura és relacionar l'educació inclusiva amb la innovació educativa i amb el lideratge d'aquests processos. Se centra