Aquesta assignatura forma part del mòdul 4: DIVERSITAT CULTURAL, SOCIAL I LINGÜÍSTICA I INCLUSIÓ EDUCATIVA. L'objectiu d'aquesta assignatura és que els estudiants aprofundeixin en els aspectes socials i culturals com a factors de diversitat a l'escola, ac