Reflexionar sobre els aspectes culturals i lingüístics com a factors de diversitat a l’escola i analitzar de manera crítica els models teòrics actuals. Conèixer recursos per planificar i gestionar la diversitat lingüística des d’una perspectiva inclusiva