L'objectiu d'aquest mòdul és contribuir o als estudiants una formació avançada orientada a l'especialització professional en la intervenció en contextos on és present una alta diversitat deguda al context sociocultural i / o les característiques de l'alum