El treball fi de màster pot ser un projecte, un assaig, un treball d'investigació, un estudi de cas o un altre document original elaborat per l'estudiant que reflecteixi els conceptes i les habilitats adquirides durant el màster i orientat a l'avaluació d