Les polítiques relacionades amb el patrimoni natural i cultural. Agents. La gestió del patrimoni. Concepte público-privat. Tendències internacionals en la gestió. Models d'organització i gestió. Gestió de museus, biblioteques, centres d'interpretació, par