Creació de productes destinats a difondre els patrimonis naturals i culturals; s'estudiarà el procés per a la seva creació, el coneixement de la planificació del marketing, els estudis de mercat, el comportament del consumidor cultural, la segmentació, el