S'analitzen les accions de difusió i comunicació que duen a terme les institucions culturals encarregades de l'estudi i conservació del patrimoni: l'acció cultural i l'educació, les exposicions temporals, les publicacions, i totes aquelles activitats dest