La missió del conservador, les seves capacitats, funcions i competències en el marc de les institucions del patrimoni, especialment les museístiques. La inventariació i la catalogació. Activitats de mediació i divulgació. La manipulació dels objectes, pro