Assegurar la preservació dels béns en condicions estables i perdurables mitjançant múltiples estratègies que van des del control ambiental fins al càlcul del risc d'un préstec temporal d'un objecte museogràfic. La intervenció física sobre patrimoni arquit