S'analitzaran els dos aspectes fonamentals de la labor museogràfica: en primer lloc la construcció de relats i en segon l'adaptació del principis generals de la museologia a la realitat arquitectònica, espacial, objectual, econòmica, del disseny d'escenar