Grups faunístics d’elevat interès, tant des del punt de vista de la seva conservació com pel seu atractiu eco-turístic. Es treballaran els hàbitats essencials de gran interès per la seva biodiversitat i/o paisatgístic i els conjunts d’espècies que els int