En aquest curs s'explica com el robot mòbil es pot localitzar en un entorn i dibuixar trajectòries. Abarca des de tècniques probabilístiques bàsiques fins a l'ús de l'SLAM.