L'assignatura té per objecte l'anàlisi de la prova per experts i la seva incidència en la formació del criteri judicial. Les principals diferències entre la prova presentada per les parts i la prova pericial proposada pels jutges. L'experiència de la prov